UNION poisťovňa a.s

Poistenie nákladov na zásah horskej záchrannej služby 741
Jednotlivec
1 deň
Kolektív (15 a viac)
1 deň
Jednotlivec
Ročné poistenie
Riziková skupina EUR Označenie EUR Označenie EUR Označenie
TURISTA 0,50 SR-T 0,33 SR-KT 12,95 SR-T
ŠPORT 1,00 SR-H 0,83 SR-KH 25,89 SR-H
ŠPORT ŠPECIÁL 1,33 SR-S nie je možné doobjednať 34,52 SR-S
INFORMÁCIA k poisteniu nákladov na zásah horskej záchrannej služby
V súvislosti s novelou zákona č. 544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe zákonom č. 519/2007 Z.z. sú s účinnosťou od 1.1.2008 z povinnosti hradiť horskej záchrannej službe náklady spojené s výkonom ich záchrannej činnosti alebo s pátraním v horskom teréne vyňaté fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony. Plnoletosť sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím manželstva.
Poistené osoby sú fyzické osoby, ktoré ku dňu začiatku poistenia prekročili 18-ty rok veku, a sú spôsobilé na právne úkony, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť (t.j. poistení môžu byť občania Slovenskej republiky aj cudzinci).
Ing. Dušan Zemánek, Bratislava, 20.2.2008
KCP ČESKÁ REPUBLIKA (komplexné cestovné poistenie individuálne)
LIEČEBNÉ NÁKLADY ÚRAZ
počet dní CR-T
€/deň
CR-P
€/deň
CR-H
€/deň
T
€/deň
CH
€/deň
R
€/deň
M
€/deň
P
€/deň
MP
€/deň
1-2 0,40 0,85 0,85 0,30 0,25 0,90 0,25 0,60 0,50
3-7 0,40 0,85 0,85 0,25 0,20 0,75 0,20 0,50 0,40
8-30 0,40 0,85 0,85 0,20 0,15 0,60 0,15 0,40 0,80
nad 30 0,40 0,85 0,85 0,15 0,10 0,45 0,10 0,30 0,20
KCP EURÓPA (komplexné cestovné poistenie individuálne)
LIEČEBNÉ NÁKLADY V ZAHRANIČÍ
počet dní E-T
€/deň
E-CH
€/deň
E-R
€/deň
E-K
€/deň
E-M
€/deň
E-P
€/deň
E-H
€/deň
E-PM
€/deň
E-HM
€/deň
1-2 1,40 1,25 4,20 1,25 1,00 2,80 2,80 2,00 2,00
3-7 1,00 0,90 3,00 0,90 0,70 2,00 2,00 1,40 1,40
8-30 0,85 0,75 2,55 0,75 0,60 1,70 1,70 1,20 1,20
nad 30 0,70 0,60 2,10 0,60 0,50 1,40 1,40 1,00 1,00
ÚRAZ
počet dní T
€/deň
CH
€/deň
R
€/deň
M
€/deň
P
€/deň
MP
€/deň
1-2 0,30 0,25 0,90 0,25 0,60 0,50
3-7 0,25 0,20 0,75 0,20 0,50 0,40
8-30 0,20 0,15 0,60 0,15 0,40 0,30
nad 30 0,15 0,10 0,45 0,10 0,30 0,20
Zahraničné zájazdy (711) (podľa rozsahu poistenia)
základné poistné typ A 30 typ A 90 typ B typ C
oblasť Európy 1,40 € 4,20 € 0,50 € 0,60 €
oblasť mimo Európy 1,70 € 5,10 € 0,70 € 0,80 €
svet 2,40 € 7,20 € 1,00 € 1,10 €
Domáce zájazdy (712) (podľa rozsahu poistenia)
základné poistné typ A typ B
dospelé osoby 0,40 € 0,15 €
deti do veku 15 rokov 0,20 € 0,15 €
AGENTÚRA
NAŠE KURZY
Czech republic 28.20 CZK 1 EUR
Poland 4.30 PLN 1 EUR
Great Britain 0.79 GBP 1 EUR
United States 1.20 USD 1 EUR
LYŽIARSKE STREDISKÁ
INFORMÁCIE
Správa objektov