SALAŠNÍCTVO ZUBEREC A OKOLIE

V regiónoch hornej Oravy sa tento spôsob chovu oviec a výroby mlieka, syra, bryndze a žinčice, ale aj ovčej vlny udomácnil najneskôr v 16. až 17. storočí. Vtedy boli tamojšie hole posiate množstvom salašov a stovkami oviec a dobytka. Bol to typický historický obraz každej Oravskej dediny. Pastieri trávili celé leto spolu s čriedami vysoko v horách uprostred voňavých lúk. Žili v drevených domčekoch –kolibách, okolo ktorých stavali ohrady pre ovce – košiare. Koliba s košiarom – to už je salaš, ktorého šéfom je bača.
K salašníctvu patria rôzne úžitkové predmety z dreva, bez ktorých by sa valasi pri svojej práci nezaobišli a to formy na syr a oštiepky, gelety, súdky, ale aj „bačovský riad“, ako sú drevená lyžica, tanier, črpák a pekne zdobené píšťalky. Fujara bola symbolom salaša v južnejších častiach Slovenska. K výbave baču a valachov na salaši patrila vždy palica a valaška. Palica pomáhala pri pochôdzkach za ovcami, valaškou sa bránil proti divej zveri v horách – vlkom a medveďom.
Ovca bola pre každú rodinu existenčnou súčasťou života, zaručujúcou prežitie v horách a to: dávala mäso, mlieko, syr, z ktorého za vyrábala bryndza a vlny z ktorej sa vyrábalo súkno, z ktorého sa šili súkenné nohavice, kabáty a kapce. Z ovčej kože sa vyrábali kožuchy a baranice.
Prepojenie salašníctva a turistiky
Salaše tvoria neodmysliteľnú historickú súčasť našej prírody - boli vyhľadávaným miestom mnohých návštevníkov Roháčov, Oravíc a celej Oravy počas letnej turistickej sezóny. Návšteva salaša patrila medzi bežnú súčasť programu turistov smerujúcich do našich končín. Posedenie na salaši v prostredí prírody, oviec a psov , ochutnanie čerstvého syra, oštiepku a napitie sa žinčice, ako aj samotná vôňa salaša je neopakovateľným zážitkom pre každého turistu. Svedčia o tom mnohé historické fotografie, ktoré sa zachovali v domácnostiach už zo začiatku 20. storočia a veľmi pekne opísané spomienky vtedajších návštevníkov salaša.
Salaš v Zuberci
Možnosti pre turistov v tejto oblasti na Orave dnes
Historickú kópiu koliby - salaša zo Zuberca môžu návštevníci vidieť v Múzeu Oravskej dediny v Brestovej a taktiež majú možnosť sa stretnúť s ovečkami, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou prehliadky v letných mesiacoch a bývajú atrakciou hlavne pre deti. Je tu taktiež možne v predajniach suvenírov kúpiť rôzne originálne bačovské náradie, zvonce z Oravy, valašku, píšťalku a fujaru. V predajni suvenírov v Zuberci pri kostole ponúkame aj možnosť dopracovať tento tovar podľa želania zákazníka a to rezbou do dreva, alebo gravírovaním do kovu (zvonce), ako aj do skla. Spracujeme podľa Vášho želania aj grafické návrhy (suveníry – Pavol Janoštín).
Salaše bývalých poľnohospodárskych družstiev
Salašníctvo prežíva aj v dnešnej dobe. Pasúce sa ovce môžeme spozorovať vo všetkých kútoch Oravy. Nástupcom chovu oviec sa stali poľnohospodárske družstvá, ktoré boli v dnešnej dobe pretransformované na rôzne privátne spoločnosti. Ovčiarstvo ďalej ostalo zachované, ale možnosti návštev salašov sú obmedzené (mlieko sa v prevažnej miere odpredáva mliekarenským výrobniam na ďalšie spracovanie), takže nie vždy je možné kúpiť syr, oštiepok alebo žinčicu priamo na salašoch. Jednotlivé prevádzkarne na výrobu mlieka a mliečnych výrobkov podliehajú podľa nariadenia vlády č.312/2003 Z.z SR schvaľovaciemu konaniu. Medzi salaše, ktoré v jarnom a jesennom období vyrábajú niektoré druhy syrov, najmä tradičné oštiepky patrí v okolí Poľnohospodárske družstvo LČV v Čimhovej. Chov oviec ostal zachovaný aj na družstve v Zuberci a v Habovke, kde bola vynikajúca kvalita produktov. O možnostiach v aktuálnom čase sa informujte priamo na mieste.
Prevádzky súkromne hospodáriacich roľníkov
Ďalší producenti sú súkromne hospodáriaci roľníci, ktorí naviazali valašskú tradíciu. Salaše ožívajú zjari, keď je už dobrá paša, a zatvára sa okolo 15. októbra. Produkciu zameriavajú na výrobu mlieka a čerstvého hrudkového ovčieho syra. Okrem čerstvého ovčieho syra je možnosť na týchto salašoch kúpiť aj niekoľko druhov údeného syra a ochutnať žinčicu (Jozef Lieskovský - súkromne hospodáriacim roľník).
Agroturistické centrá
Agroturistické ekologické hospodárstva s ekologickou produkciou. Pozostáva z poľnohospodárskej výroby, chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a koní. Súčasťou gazdovského dvora je aj ubytovací objekt pre turistov s tradičnou drevenou kolibou, kde sa podáva jedlo. Projekt agroturistiky umožňuje nielen spoznávať vidiecky hospodársky život, ale aj vyskúšať si niektoré gazdovské činnosti, napr. dojenie oviec (Gazdovský dvor Peter Jurky).
Penzióny a ostatné objekty zamerané na agroturistiku
Chovajú pri penzióne menšie stádo oviec a možno to skúsiť aj pri výrobe ovčieho syra. V regióne Oravy sú zariadenia, ktoré týmto spôsobom ovčiarstvo propagujú (penzión U Michala v Zuberci).
Domácnosti oravských dedín
V domácnostiach jednotlivých obcí môžeme zohnať čerstvý syr a korbáčiky a iné syrové výrobky. Kolískou korbáčika je obec Zázrivá na Orave. Výroba týchto produktov je v niektorých oblastiach viacej rozšírená (v menšom, pre svoju potrebu), ale na ochutnávku sa dajú v zohnať aj dnes. Na hornej Orave majú popredné postavenie obce Suchá Hora, Hladovka, Vitanová, Čimhová. V oblasti dolnej Oravy má najsilnejšie postavenie obec Zázrivá, v severnej časti obce Novoť a Oravská Lesná. Návštevníkom odporúčame, aby sa spýtali na aktuálne možnosti priamo u ubytovateľov.
Ostatné možnosti
Mimo tejto ponuky je možné bežne kúpiť dostatok syrových produktov vo výbornej kvalite od registrovaných producentov. Distribúcia je prevádzaná cez predajne potravín, alebo špeciálne predajne syrových výrobkov. Výrobky sú predávané vo vákuovom balení (hlavne korbáčiky, parenice, bryndza a pod). Niektorí producenti ponúkajú tieto výrobky na parkovacích plochách pri hlavných cestných ťahoch.
Na záver
Ostáva nám veriť, že tradícia salašníctva ostane zachovaná aj po vstupe do EU tak, ako to máme možnosť vidieť pri návšteve poľského Podhalia a Zakopaného, kde tieto formy ostali zachované a drobní podnikatelia úspešne prežívajú. Zostali neodmysliteľnou súčasťou života a prírody a pestrou neopakovateľnou atrakciou pre turistov. Môžeme to vidieť jednak na tržnici pod Gubalowkow v Zakopanom, alebo sa môžeme zastaviť na niektorom zo salašov pri ceste smerom z CHocholowa na Zakopané.
V prípade záujmu radi bezplatne zverejníme aktuálne ponuky a kontakty na salaše v oblasti hornej Oravy a susedných dedín Liptova.
AGENTÚRA
NAŠE KURZY
Czech republic 28.20 CZK 1 EUR
Poland 4.30 PLN 1 EUR
Great Britain 0.79 GBP 1 EUR
United States 1.20 USD 1 EUR
LYŽIARSKE STREDISKÁ
INFORMÁCIE
Správa objektov