Pre návštevníkov Tanapu

TANAP je najstarší zo súčasných siedmich národných parkov SR. Existuje od 1.1.1949. Súčasná výmera jeho vlastného územia je 74 111 ha, ochranného pásma 36574 ha. Návštevníkom slúži takmer 600 km turistických značkovaných chodníkov.
Charakteristika západných Tatier :
Hrebeň dlhý 37 km, 26 vrcholov na 2000 m.n.m. (najvyššia Bystrá 2248 m), 20 plies (napr. Roháčske plesá, Jamnické pleso), z 8 vodopádov je najvýznamnejší 23 m vysoký Roháčsky vodopád. Odrazom pestrej geologickej stavby sú bohaté rastlinné spoločenstvá, vo vápencovo – dolomitových častiach (Červené vrchy, Sivý vrch, Osobitá) a krasové javy, napr. jaskyne (Brestová, Západný úplaz). Úlohou TANAP - u je udržanie pôvodného stavu prírodného prostredia dôslednou ochranou a usmernením využívania horstva pre účely rekreačné, liečebné a športové.
Najhodnotnejšie oblasti oravskej časti TANAP - u predstavujú maloplošné chránené územia s najvyšším 5. stupňom ochrany prírody:
• Národné prírodné rezervácie Sivý vrch, Roháčske plesá, Osobitá, Kotlov žľap a Juráňová dolina
• Prírodné rezervácie Mačie diery, Úplazíky, Medzi bormi
• Národná prírodná pamiatka Brestovská jaskyňa
Pohyb návštevníkov
Návštevníci sa môžu pohybovať len po verejných komunikáciách a turistických značkovaných chodníkoch pri dodržaní časových a priestorových obmedzení. V teréne je dostatok informačných tabúľ. Tury a exkurzie mimo siete turistických značkovaných chodníkoch je možné podnikať len v sprievode horských vodcov a sprievodcov, ktorý majú povolenie na túto činnosť. Horský vodca v Zubereci - Žuffa Rudolf č.103, 027 32 Zuberec, tel. 0903624864.
Horolezeckú činnosť
Môžu vykonávať iba organizovaní horolezci v určených lokalitách podľa podrobných podmienok, s ktorými sú povinní sa zoznámiť cestou horolezeckých zväzov alebo Tatranskej horskej služby TANAP-u.
Skialpinizmus
Skialpinizmus možno vykonávať od 21.decembra do 15. apríla za priaznivých snehových podmienok, ak nebolo vyhlásené lavínové nebezpečenstvo. Vyhradené miesta : Spálená dolina, zjazdovka Spálená - Salatínska dolina.
Bežecké lyžovanie
Turistické chodníky a lesné cesty sa považujú za vyhradené trasy pre bežecké lyžovanie, ak sú vhodné snehové podmienky a nevzťahuje sa na ne sezónna uzávera. Na turistických chodníkoch a lesných cestách má peší návštevník (chodec) prednosť pred lyžiarom. Povolené bežecké trate : areál lyžiarskeho strediska Spálená, cesta Zuberec - Roháčska dolina a lesná cesta Zverovka - Látaná dolina, lesná cesta Tichá a Bobrovecká dolina.
Lyžovať
Sa môže iba na vyznačených lyžiarskych tratiach a svahoch ako aj na turistických značkovaných chodníkoch v tom čase otvorených (mimo závery) , pričom na turistických značkovaných chodníkoch má peší návštevník prednosť.
Bicykle
Je možné využívať len na verejných komunikáciách a cyklotrasách vyznačených na vstupoch v teréne dopravnými značkami a na cykloturistických mapách. Vyhradené trasy pre individuálnu cykloturistiku: Zuberec - Roháčska dolina, Zverovka - Látaná dolina, Zuberec - Habovka – Oravice, v Oraviciach lesné cesty Tichá a Bobrovecká dolina.
Lety na padákoch a závesných klzákoch
Sa môžu uskutočňovať iba vo vyznačených priestoroch. Vyhradeným miestom v oblasti Roháčov je Spálený žľab v rámci lyžiarskej zjazdovky v období od 1. júna do 15. apríla.
Táborenie a parkovanie aut
Môžeme iba na určených a označených miestach /táboriská, parkoviská/. Nie je dovolené prenocovanie vo voľnej prírode ani na cestách a parkoviskách. Vjazd motorových vozidiel a bicyklov mimo verejných komunikácii je zakázaný. V oblasti Roháčov je najbližšie verejné táborisko iba v Oraviciach.
Trhanie a poškodzovanie rastlín, krov a stromov
Je v TANAP-e prísne zakázané.
Živočíchov
Zakázané je chytať, usmrcovať a zbierať všetky vývinové štádia živočíchov, narúšať ich životné rytmy hlukom, fotografovaním mimo turistických značkovaných chodníkov. Taktiež je zakázané hádzať kamene a prikrmovať.
Zber húb, malín, čučoriedok a brusníc
Na území celého Tatranského národného parku platí zákaz zberu lesných plodov (húb, malín, čučoriedok a brusníc). Zakazuje to nový zákon o ochrane prírody a krajiny. Porušenie zákona sa považuje za priestupok. . Správa TANAP-u plánuje usmerniť zber lesných plodov. Miesta vyhradené na zber lesných plodín by mal určiť nový návštevný poriadok.
Vodiť psov
Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košom a vodiacim remeňom. V chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania, vodenia a nosenia psov.
Znečisťovanie prostredia
Zakázané je znečisťovanie prostredia odpadkami, umývaním aut a nadmernou hlučnosťou.
Kladenie ohňa
Je zakázané mimo vyhradených lokalít.
Kúpanie
Platí zákaz kúpania v plesách a potokoch.
Podrobnejšie komplexné infermácie: www.hory.sk
AGENTÚRA
NAŠE KURZY
Czech republic 28.20 CZK 1 EUR
Poland 4.30 PLN 1 EUR
Great Britain 0.79 GBP 1 EUR
United States 1.20 USD 1 EUR
LYŽIARSKE STREDISKÁ
INFORMÁCIE
Správa objektov