Kedy je cisársky rez vhodný

Cisársky rez je v súčasnosti bežný operačný zákrok, pomocou ktorého sa ukončuje tehotenstvo a dieťa prichádza na svet. Tento zákrok sa vykonáva keď nie je možný prirodzený pôrod. U nás sa vykonáva len v prípade, keď je ohrozený zdravotný stav, alebo život matky, alebo dieťaťa. V niektorých krajinách si tehotné ženy môžu vybrať ako porodia dieťa – či prirodzeným spôsobom, alebo cisárskym rezom.

porod.jpg

Cisársky rez – pôrod sekciou.
Ako už bolo povedané, cisársky rez je operačný zákrok a lekári ho volia len v krajnom prípade. Tento zákrok môže byť

 • Primárny– sekcia je plánovaná, nakoľko sa už počas tehotenstva predpokladá, že prirodzený pôrod môžu sprevádzať rôzne komplikácie a mohol by vážne ohroziť zdravie matky alebo dieťaťa.
 • Sekundárny– neplánovaný. Pristupuje sa k nemu počas pôrodu keď sa objavia vážne komplikácie.

Kedy sa pristupuje k sekcii.
K tomuto typu pôrodu sa pristupuje vo viacerých prípadoch. Medzi tie najbežnejšie patria

 • Plod má zlú polohu
 • Dieťa trpí nedostatkom kyslíka a hrozí jeho úmrtie
 • Obezita matky
 • Ak sa placenta oddelí od maternice a prestane tak zásobovať plod živinami a potrebným kyslíkom
 • Ak má matka úzku panvu – hlavička dieťaťa neprejde cez úzke pôrodné cesty
 • Ak ide o rizikové tehotenstvo – Rh matky a plodu sú rozdielne.
 • K sekcii sa pristupuje aj v prípade ak ide o prvé tehotenstvo staršej ženy.

těhotenství.jpg
Anestézia
Mnoho mamičiek chce počuť prvý krik dieťaťa, chcú ho vidieť a držať. Pri pôrode cisárskym rezom sa o tento zážitok nemusíte ukracovať.

 • Epidurálna anestézia– rodička je pri plnom vedomí. Necíti si dolnú polovicu tela. Jediné čo počas zákroku pociťuje sú tlaky a ťahy.
 • Celková anestézia– volí sa najčastejšie v prípade neplánovaného cisárskeho rezu. Rodička nič nepočuje, nevidí ani necíti – spí.

Dajte však na odporúčania lekárov – oni najlepšie vedia, aký typ anestézie je pre vás najvhodnejší.