Ukončenie živnosti

Máte vytvorenú živnosť, ale rozhodli ste sa, že ju ukončíte. Máte niekoľko povinností, ktoré potrebujete vykonať, aby zrušenie vašej živnosti prebehlo v súlade s platnou legislatívou. Povinnosti sa týkajú predloženia potrebnej dokumentácie a dokladov pre jednotlivé úrady. Možno to vyzerá na prvý pohľad zložito. Hlavne nezabúdajte sledovať neustále aktualizácie procesov vzťahujúcich sa aj na ukončenie živnosti, ktoré sa môžu meniť z roka na rok. Takže to, čo platilo v minulosti sa už na dnešnú súčasnosť nemusí vzťahovať.

informácie dostupné na stránkach

Ukončenie živnosti Ezmluva.sk vás informuje o súčasných potrebných procesoch pri jednotlivých aktivitách v oblasti podnikania, o jednotlivých krokoch v postupoch pri podnikateľských činnostiach.

V dnešnej dobe je ukončenie živnosti možné zrealizovať nielen osobne, ale aj elektronicky, formou online. Tento spôsob vám celý proces zjednoduší a urýchli, v tomto prípade nie je potrebná osobná návšteva okresného úradu. Obidva spôsoby sú bez poplatku. V oznámení o ukončení podnikania sa uvádza deň, kedy došlo k zániku živnostenského oprávnenia. Toto oznámenie nie je náročné vyplniť a s poskytnutým návodom na našich stránkach, to určite zvládnete. Vyplňujú sa základné údaje o živnostníkovi a dve tabuľky, kde sa uvádzajú údaje o predmete podnikania.

ukončenie živnosti formou online

V prípade záujmu a rozhodnutia, je možné zariadiť sa tak, že zaniknú iba vybrané predmety podnikania, vtedy živnostenské oprávnenie nezanikne úplne. O nasledujúcich zmenách je potrebné kontaktovať okresný úrad a daňový úrad v prípade, keď živnostník bol platiteľom dph. To všetko patrí k vaším povinnostiam pri ukončení alebo pozastavení živnosti. Na našich stránkach nájdete formuláre, ktoré sú dostupné k stiahnutiu, takže si ich môžete z pohodlia domova vyplniť a zaslať na príslušné úrady. Rozhodujúci je dátum ukončenia živnosti uvedený vo formulári, ku ktorému živnosť zaniká a váš podpis. Ukončenie živnosti sa uvádza v živnostenskom registri.