Rybolov Orava, Liptov

Vodná nádrž Orava

Číslo revíru: 3-5530-1-1
Charakter: kaprové vody

Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo - Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom. Vo vzdialenosti 100 m od hrádzového telesa (vyznačenej tabuľami) platí celoročný zákaz rybolovu. Na vyznačených častiach rybárskeho revíru platí z dôvodu vyhlásaného chráneného areálu 4. stupeň ochrany, kde platia v zmysle § 15 zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny niektoré zákazy.

Predajné miesta hosťovacích povoleniek

COOP Jednota – rybárske potreby, šport
Hviezdoslavova ulica, Námestovo
Tel.: +421 43 5522411
Mobil: +421 907 685 091

Camping Stará Hora
Vasiľov 97
Mobil: +421 908 459 437

Chata Ruža
Oravská Priehrada - prístav č. 317
Mobil: +421 905 233 409

Vodná nádrž Liptovská Mara

Číslo revíru: 3-5340-1-1

Vodná plocha nádrže (2160 ha) od priehradného telesa po železničný most pri ústí Váhu do VN. V areáli štrkopieskov Liptovská Mara sa vyčleňuje pre rybolov úsek prístupovej cesty na depóniu č.1 a č.2 západne od oblúka prístupovej cesty a to min. 50 m od uvedeného oblúka. V tomto úseku sa zakazuje lov do do vzdialenosti 50 m od ťažobných alebo iných strojov, vstup do manipulačných priestorov, objektov a prevádzkových zariadení. Gôtovany - zátoka, revír č.3-0830-1-1 Vodná plocha zátoky VN Liptovská Mara pri obci Gôtovany. Na tento rybársky revír sa vydávajú iba denné hosťovacie povolenia

Pstruhové vody

JELEŠŇA: 3-1470-4-1

lososový-pstruhový, lovný
Potok Jelešna od ústia do VN Orava po cestný most v obci Hladovka.

ORAVICA č. 1: 3-2750-4-1

lososový-pstruhový, lovný
Potok Oravica od ústia rieky Orava v meste Tvrdošín po hranicu TANAPu v Oraviciach. Do povodia Oravice patria potoky: Hlboký, Grúňový, Brezovica, Trsteník, Zábiedovčík. Lov v týchto potokoch je zakázaný.

STUDENÝ POTOK č. 1: 3-3940-4-1

lososový-pstruhový, lovný
Studený potok od ústia do rieky Orava pri obci Podbiel po ústie potoka Blatná pri obci Habovka. Do povodia Studeného potoka patrí: Malý potok ústiaci v obci Oravský Biely Potok. Lov v tomto potoku je zakázaný.

Lipňové vody

ORAVA č. 3: 3-2730-5-1

lososový-lipňový, lovný (H)
Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Studeného potoka pri obci Podbiel po priehradné teleso VVN Tvrdošín. Lov je povolený vo vzdialenosti vyznačenej tabuľou od priehradného telesa VVN Tvrdošín. Do povodia Oravy č. 3 patrí potok Ráztoka. Lov v tomto potoku je zakázaný.

Predajné miesta hosťovacích povoleniek

Rybárske potreby ESOX
Lipt. Mikuláš, Nám. Osloboditeľov
Tel: +421 44 55 222 26, +421 44 55 41397

Rybárske potreby STARFISH
Lipt. Mikuláš, 1. mája 699
Tel: +421 44 55 709 28, +421 908 937 612

Peronela PETŘÍČKOVÁ
autocamp, 032 22 Liptovský Trnovec
Tel.: +421 44 55 984 58, +421 44 55 97187

Tibor Ilavský
Lipová 525
Lipt. Mikuláš - Podbreziny
Tel.: +421 903 848 635

Ján ANTOL
Gôtovany 119
Tel.: +421 44 55 932 75

Ing. Ivo ROJKO
Gôtovany - otočka autobusu (novostavba)
Tel.: +421 905 741 580

Predaj rybárskych lístkov TRSTENÁ
MsÚ Trstená, tel.: 043/5310 10
HABOVSKÝ Jaroslav RD - Železničiarov 38, Trstená - ryb.predajňa.
Kontakt : 0907807403

AGENTÚRA
NAŠE KURZY
Czech republic 28.20 CZK 1 EUR
Poland 4.30 PLN 1 EUR
Great Britain 0.79 GBP 1 EUR
United States 1.20 USD 1 EUR
LYŽIARSKE STREDISKÁ
INFORMÁCIE
Správa objektov