Životní partneri

Život sa dá prežiť aj osamote, ale predsa len nám je lepšie, keď žijeme s niekým vo zväzku. Máme sa komu posťažovať, máme sa s kým porozprávať i pohádať. Proste máme tú svoju osobu, o ktorú sa môžeme bez problémov oprieť vždy, keď to potrebujeme. Ale podľa čoho si ju vyberáme?pár na pláži.jpg

  • Zlá skúsenosť s vlastným otcom

Keď máte ako dieťa (teda u dievčat) zlé skúsenosti s vlastným otcom, tak je pravdepodobnejšie, že si vyberiete partnera, ktorý vám ho bude suplovať. To znamená, že si vyberiete partnera, ktorý bude od vás starší o viac rokov ako je bežné. Pretože ako dieťa alebo v pubertálnom veku ste nezažili, čo je to mať otca, tak potom si to chcete vynahradiť práve takouto formou.

  • Dobrý príklad v otcovi

Naopak, ak máte svojho ocina veľmi radi, tak si potom podvedome vyberiete partnera, ktorý sa naňho podobá. Je to dosť časté a pozorujem to aj u seba a niektorých mojich známych. Dúfam, že u žien to nie je také, pretože si nechcem pripustiť, že by som sa podobala na svoju svokru. Br. Ale u mužov je to zreteľne viditeľné. Všimnite si to.

  • Príliš starí rodičia

Ak má dievča svojich rodičov starších, tak potom siaha po partnerovi, ktorý je od nej mladší. Asi sa obáva toho vysokého veku, hoci možno len podvedome. Takéto veci sa väčšinou dejú podvedome, človek si to ani len neuvedomuje, ale keď sa nad tým zamyslí, tak mu to zrazu všetko dáva zmysel.detská láska.jpg

  • Starší brat

Zvyčajne si dievča želá mať staršieho brata, ku ktorému by mohlo prihliadať a mohlo by si nájsť práve partnera z radov jeho kamarátov. To sa často deje hlavne, keď medzi týmito dvoma súrodencami nie je veľký vekový rozdiel. Pre kamarátov je kamarátova sestra príťažlivá, hoci on si to sám nechce pripustiť. Často ju potom ochraňuje pred týmito kamarátmi, pretože je na to háklivý. Nikto nechce predsa, aby jej sestre zlomil srdce. Najmä, keď vie, že je to len nejaký frajer, čo machruje.