Ako previesť obchodný podiel

Je možné, že počas vášho už rozbehnutého podnikania, dôjde k určitým zmenám, ktoré nastanú pod vplyvom jednotlivých skutočností. Možno je to práve váš prípad a ocitáte sa v takejto na prvý pohľad bezvýchodiskovej situácii. Čo s tým, ako postupovať, sú častokrát hlavné otázky, ktoré vám víria hlavou a nedovoľujú vám zamerať sa na niečo iné. Jednou z takýchto zmien je práve prevod obchodného podielu, ktorý so sebou prináša ďalšie zmeny v spoločnosti. Je to proces, ktorý si vyžaduje určitú znalosť platných zákonov, podľa ktorých sa postupuje. Výška obchodného podielu sa určuje na základe vloženého základného imania do spoločnosti. Spoločník sa môže rozhodnúť previesť svoj obchodný podiel, čím sa vzdáva svojich práv a povinností v prospech niekoho iného. Celý proces si vyžaduje vyplnenie a podpísanie prislúchajúcich dokumentov.

sme sprosredkovateľská firma

Znie vám to komplikovane a radi by ste si priebeh tohto úkonu uľahčili a zjednodušili? Prevod obchodného podielu Ezmluva je kompletná služba, ktorej využitím, sa zbavíte všetkej zodpovednosti z realizácie prevodu. Sprostredkovateľská firma preberá úlohu na seba a tím pracovníkov, ktorí sú znalí v odbore, vykoná prácu od začiatku do konca. Takže môžete byť spokojní, že všetko prebehlo v poriadku a bezchybne a čakať na dodanie potvrdzujúceho dokumentu v pohodlí vášho domova, vo vašej obývačke, bez toho, aby ste zháňali materiály a podklady, ako v tomto prípade postupovať.

kontaktujte nás

Zmluva o prevode obchodného podielu má stanovenú formu a obsahuje nevyhnutné informácie. Zmena sa zaznamenáva v Obchodnom registri. V konečnom dôsledku o prevode obchodného podielu rozhoduje príslušný registrovaný súd, ktorý zapisuje jednotlivé zmeny. Máte pocit, že sa v tom nevyznáte a že je to náročný proces? Oslovte nás s danou požiadavkou a čas, ktorý je potrebný na uskutočnenie tejto zmeny, môžete venovať iným aktivitám. Podrobné informácie k prevodu obchodného podielu nájdete na našich stránkach. Sme otvorení komunikácii a radi vám zodpovieme vaše otázky a vysvetlíme podrobnosti, ktoré vás k danej téme zaujímajú.